Persoana și societatea interculturală.Joc de rol

Persoana și societatea interculturală.Joc de rol

Jocul de rol este o metodă de învățare activă ,bazată pe explorarea experienței participanților oferindu-le un scenariu în care fiecare persoană are un anumit rol de jucat.elementul principal al acesteia este discuția și învățarea mai mult din propria experiență și din a celorlalți.

Jocul de rol este o metodă foarte potrivită de a pune elevii în papucii celulilalt ,mai ales în cadrul orelor de Educație interculturală .Condițiile preliminare sunt de o importanță majoră în atingerea obiectivelor orei.Acestea sunt :

 • Cadrul potrivit pentru atingerea obiectivelor ;
 • Nevoile și natura specifică a grupului însuși .Scenariul poate fi adaptat conform acestui lucru.Nimeni nu trebuie să fie jignit personal de scenariu sau de jocul cuiva.Poate fi momentul oportun ca profesorul să ofere elevilor anumite roluri pe care nu le vor avea niciodată în viața reală.
 • Timp-trebuie să fie suficient timp pentru a avea cât mai multe probleme de discutat după aceea.Este ,de asemenea,necesar să se aloce timp pentru ca participanții să-și înțeleagă rolurile și pentru a intra în pielea lor.
 • Observatorii (acei participanți care nu au luat parte la scenariu ) contribuie la discuție pentru că adesea furnizează multe impresii și observații utile.

Foarte adesea le cerem oamenilor să fie toleranți cu noi.Ne întrebăm pe noi înșine cât de toleranți suntem, care sunt limitele noastre pentru toleranță și de ce?Care sunt originile comportamentului nostru cu alți oameni?Această metodă este despre exploatarea experiențelor ,discutarea limitelor ,toleranței ,relațiilor între diferite minorități ,discriminare ,promovarea solidarității.Ca resurse necesare avem elevii clasei și sala de clasă.Toată acțiunea se desfășoară pe durata unei ore de curs.Situația este următoarea :Un grup de refugiați ucrainieni refugiați din calea războiului ajung într-o localitate în care urmează să se stabilească,cu sprijinul autorităților.Localnicii sunt nemulțumiți,pentru că nu au fost consultați și nu sunt de acord ca în localitatea lor să se stabilească străini ce pot fi periculoși .

Roluri :

-grupul refugiaților

-grupul localnicilor

-grupul observatorilor educației

Jocul de rol presupune ca elevii să experimenteze prima întâlnire dintre localnici,ce nu au fost consultați în legătură cu stabilirea refugiaților în localtatea lor ,și refugiații care își doresc cu ardoare să nu fie nevoiți să se întoarcă în țara lor ,ori să fie nevoiți să se plimbe dintr-o localitate în alta , în căutarea unui adăpost.Grupul observatorilor va trebui să se străduiască să fie imparțiali și să constate ,din exterior trăirile și reacțiile fiecărei părți.

Forma de organizare a clasei este  activitatea pe grupe de 7-10 elevi (în funcție de efectivul clasei ) deoarece le dezvoltă inteligența emoțională și valorifică „pilonii educației ” a lui Delors.Conform lui Goleman ,elevii își clădesc încrederea în sine și dezvoltă aptitudinile sociale prin această formă de organizare și participare la activitatea didactică.Pedagogia este o disciplină dificilă, dar și captivantă.Doar învățând-o putem aplica metode de predare eficiente  iar elevii pot înțelege informațiile pe care profesorul le transmite prin intermediul procesului de predare,

Cartea "Pedagogie " a lui Tudor Marin cuprinde și informații referitoare la metodele interactive printre care se află și jocul de rol

Cartea „Pedagogie ” a lui Tudor Marin cuprinde și informații referitoare la metodele interactive printre care se află și jocul de rol

Cartea o găsiți aici

Limite ale libertatii

Limite ale libertatii

Intr-un stat democratic ,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor este o conditie primordiala pentru buna functionare a societatii.In tara noastra,Constitutia Romaniei prevede aceste drepturi si libertati cetatenesti in componenta Titlului II , alaturi de indatoririle fiecarui cetatean roman si se angajeaza sa le protejeze si sa ii sanctioneze pe cei care incalca drepturile si libertatile celorlalti cetateni.In acest punct distingem drepturile constitutionale de cele ale omului.Aceste lucruri sunt fixate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului (1948 la finalul celui de-al doilea razboi mondial la cea de-a treia sesiune a Adunarii Generale a ONU ) si sunt drepturi fundamentale de care beneficiem indiferent de culoarea pielii,limba,sex.religie,sau orientare politica.Ele revin oricarei fiinte umane,le exercitam in comunitatile din care facem parte ,atat la nivel local cat si la nivel national sau chiar international.Drepturile constitutionale se regasesc in Constitutie si pe baza lor ,cetatenilor li se garanteaza viata,proprietatea si libertatea.In virtutea acestora ,fiecare dintre noi are obligatia de a a se implica in deciziile care se iau de catre autoritati in ceea ce priveste viata sa si a comunitatii in care traieste.

Cele mai importante patru drepturi si libertati consacrate prin Constitutia Romaniei sunt libertatea de constiinta,libertatea de exprimare ,dreptul la informare si dreptul la vot.Aceste patru libertati sunt strânsvaloroase când sunt exercitate  legate și cu atât mai mult cu cât sunt exercitate împreună iar limitarea acestora se realizează în condițiile în care cetățenii nu vor respecta drepturile și libertățile celorlalți.Limitarea drepturilor și libertăților se face numai în cfondițiile prevăzute de lege,iar autoritățile statului trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanelor implicate în încălcarea legilor.Libertatea de exprimare se referă la posibilitatea unui cetățean de a vorbi liber și necenzurat despre gândurile și opiniile sale dar fără a afecta demnitatea ,onoarea ,viața particulară și dreptul la propria imagine ale altor persoane.Libertatea de conștiință completează libertatea de exprimare prin faptul că înainte ca o persoană să-și exprime propriul punct de vedere sau să dea voce gândurilor sale ,acesta are libertatea de a gândi și de a crede ceea ce dorește.Dreptul la informație susține cele două libertăți explicate mai sus prin faptul că autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziție cetățenilor orice informație de interes public pe care le dețin.Aceste informații care ajung la cetățeni sunt trecute prin filtrul gândurilor proprii , iar astfel iau naștere opinii sau idei bazate pe informații adevărate și corecte ,pe care ,ulterior aceștia le pot exprima liber.Dreptul la vot presupune posibilitatea unui cetățean de a alege un reprezentant pe care îl consideră potrivit într-o anumită funcție.Într-o societate democratică pentru ca aceste drepturi ,libertăți și îndatoriri să fie respectate ,iar ordinea să fie menținută în societate se impun se impun niște norme cu caracter obligatoriu care se numesc legi.Normele juridice (legile) au caracter de constrângere mai mare,pot fi impuse prin forță ,persoanele care le încalcă putând fi sancționate chiar și cu privarea de libertate,însă normele morale nu sunt impuse cu forța,fiind alegerea fiecăruia dacă le respectă sau nu ,iar cei care le încalcă pot fi disprețuite de alte persoane.În acest context justiția face dreptate prin aplicarea legii.Iar a face dreptate înseamnă a proteja și a respecta drepturile și libertățile oricărei persoane.Justiția este prezentată frecvent prin zeița greacă a dreptății , Themis legată la ochi și ținând în mână o balanț ,iar în cealălaltă o sabie .Acest lucru vrea să sugereze că justiția este puternică pe de o parte justiția este puternică, iar pe de altă parte este nepărtinitoare ,aceeași pentru toți.

Stim că există mai multe tipuri de libertate,despre unele am vorbit și aici si anume libertatea de gândire,cea de exprimare,cea interioară,economică și politică.Mai jos atașăm un link cu titlul unei cărți care analizează detaliat câteva tipuri de libertate.

Copiii exploatați și supuși la violențe

Copiii exploatați și supuși la violențe

Copiii exploatați și supuși la violențe reprezintă o temă sensibilă dar destul de importantă pentru vremurile pe care le trăim.

Copiii sunt adesea considerați victime sigure ale exploatării ,violenței și abuzurilor din mai multe motive.În primul rând copiii sunt vulnerabili din punct de vedere fizic și emoțional și ușor manipulați și controlați de către adulți.În plus ,ei nu dispun de aceleași resurse și putere ca adulții pentru a-și proteja propriile interese și drepturi.De asemenea,copiii care trăiesc în sărăcie sau în familiile disfuncționale pot fi mai expuși exploatării și abuzului .În multe cazuri copiii sunt considerați mai puțin importanți și mai puțin demni de respect decât adulții ,ceea ce poate contribui la lipsa de protecție și la neglijarea drepturilor lor.În general este important ca instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale să ia măsuri pentru a proteja copiii și pentru a promova drepturile lor ,astfel încât să se asigure că toți copiii beneficiază de oportunități și condiții de viață sigure și sănătoase.

Copiii au dreptul fundamental la protecție împotriva oricărei forme de violență ,abuz sau exploatare.Aceste drepturi sunt recunoscute de Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului și sunt considerate esențiale pentru asigurarea unei copilării sănătoase și sigure.

Dreptul la protecția împotriva violenței  și exploatării include dreptul la protecția împotriva tuturor formelor de violență ,inclusiv violența fizică,sexuală,psihologică și neglijența.Aceste forme de violență pot fi întâlnite în diferite contexte cum ar fi acasa,în comunitate,la școli sau în instituții.

Nu în ultimul rând este important ca dreptul la protecție împotriva oricărei forme de discriminare ,care ar  putea pune în pericol copiii în anumite situații ,cum ar fi discriminarea bazată pe rasă,etnie,sex,orientare sexuală.Este responsabilitatea statelor și a societății în general să protejeze aceste drepturi fundamentale ale copiilor .Aceasta poate di realizată prin intermediul politicii publice și prin promovarea unui mediu sigur și sănătos pentru copii în toate contextele lor de viață .De asemenea este important ca toți adulții să fie responsabili și să-și asume responsabilitatea de a proteja copiii de orice formă de violență sau exploatare.Dreptul copiilor la joc și protecție socială sunt doua aspecte importante ale drepturilor copilului la nivel internațional .Conform Convenției cu privire la drepturile copilului a Organizației Națiunilor Unite ,fiecare copil are dreptul la joc ,la recreere și la participarea la activități culturale și artistice ,iar aceste drepturi trebuie respectate de către societate și autorități.

De asemenea protecția socială este un alt drept important al copiilor,care include dreptul la educație ,sănătate și asistență socială .Guvernele și societatea în general au responsabilități de a proteja și promova aceste drepturi ale copiilor.

Convenția cu privire la drepturile copilului este un tratat internațional care stabilește drepturile copiilor și obligațiile statelor semnatare în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor copiilor.Principiile generale ale acestei convenții sunt următoarele:

 • non-discriminarea :Conform art. 2 ,copiii trebuie proteja’i de orice formă de discriminare indiferent de rasa,culoarea pielii ,sex,limbă,religie ,opinie politică sau altă convingere, origine națională ,etnică,sau socială,avere dizabilitate etc.
 • interesul superior al copilului :Conform art.3  ,interesul superior al copilului trebuie să fie o condiție primordială în toate deciziile care îl privesc
 • dreptul la viață ,supraviețuire și dezvoltare ;conform art. 6 ,fiecare copil are dreptul la viață la dezvoltarea fizică ,mentală,morală ,spirituală
 • dreptul la participare :conform art.12 copiii au dreptul la liberă exprimare și de a-și exprima opinia

Aceste principii sunt fundamentale pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului la nivel mondial.Dreptul la protecție împotriva violenței,abuzului și exploatării este un drept fundamental al copilului,prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.Rolul părinților și al comunității este de asemenea crucial în asigurarea protecției copiilor împotriva violenței,abuzului și exploatării.În plus,familia și comunitatea au ,de asemenea un rol important în promovarea și protejarea drepturilor copiilor.

În concluzie ,protejarea drepturilor copiilor este responsabilitatea întregii societăți și necesită implicarea activă a instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale ,a familiilor și comunității în general.

Pentru a înțelege cât se poate de clar în ce constau drepturile copilului trebuie mai întâi să cunoaștem documentele și legislația privitoare la drepturile omului ..Mai jos găsiți o carte care detaliază și descrie frumos tematica drepturilor omului.

Rolul principiului pluralismului și al dreptului la liberă exprimare

Rolul principiului pluralismului și al dreptului la liberă exprimare.

Rolul principiului pluralismului și al dreptului la liberă exprimare este de o importanță majoră într-o societate democratică. Aceste principii sunt fundamentale pentru asigurarea diversității de opinii și pentru garantarea libertății individuale de exprimare. Pluralismul reprezintă ideea că într-o societate există multiple perspective și voci, iar dreptul la liberă exprimare permite fiecărui individ să își exprime opiniile și ideile fără frică de represalii. Prin promovarea pluralismului și protejarea dreptului la liberă exprimare, se creează un mediu propice pentru dezbateri și schimb de idei, esențiale în procesul democratic. Astfel, aceste principii sunt fundamentale în construirea unei societăți libere și deschise, în care fiecare individ are dreptul de a-și exprima liber gândurile și de a participa activ la viața publică.

Aceste principii sunt fundamentale pentru asigurarea diversității de opinii și pentru garantarea libertății individuale de exprimare. Pluralismul reprezintă ideea că într-o societate există multiple perspective și voci, iar dreptul la liberă exprimare permite fiecărui individ să își exprime opiniile și ideile fără frică de represalii. Prin promovarea pluralismului și protejarea dreptului la liberă exprimare, se creează un mediu propice pentru dezbateri și schimb de

Prin idei, promovarea esențiale în pluralismului procesul și democratic. protejarea dreptului Astfel, aceste la liberă principii sunt exprimare, fundamentale se asigură în construirea diversitatea unei de societăți opinii și libere libertatea și deschise, individuală de în care exprimare. fiecare individ are dreptul de a-și exprima liber gândurile și de a participa activ la viața publică.

Rolul principiului pluralismului și al dreptului la liberă exprimare

Prin promovarea ideilor esențiale în procesul democratic, pluralismul joacă un rol vital în societatea noastră. Acest principiu fundamental asigură diversitatea și libertatea opiniei, deschizând calea către o societate liberă și deschisă. Dreptul la liberă exprimare este protejat pentru a permite fiecărui individ să-și exprime liber gândurile și să participe activ la viața publică. Aceste principii sunt fundamentale în construirea unei societăți în care fiecare individ are dreptul de a-și exprima liber gândurile și de a participa activ la viața publică.

Constituția reprezintă actul fundamental al unei țări,în baza căreia funcționează întreg aparatul de stat și prin care sunt garantate drepturile și libertățile cetățenești.Tot din constituția unui stat ne dăm seama de tipul regimului politic precum și al formei de guvernare

Deși secolul al XX-lea reprezintă perioada din istoria omenirii în care principiile legate de democrație și de respectarea drepturilor omului s-au impus într-o mare parte a lumii ,Același veac a cunoscut numeroase încălcări ale drepturilor omului.Acestea au fost comise în țările în care au fost instaurate regimurile totalitare.

Dimpotrivă în statele în care democrația s-a impus și în care drepturile omului sunt protejate prin lege și aplicate de autorități a crescut prosperitatea cetățenilor , precum și gradul lor de participare la rezolvarea problemelor comunității.

Dintotdeauna constituția a avut un rol decisiv în ordonarea cadrului legal de exercitare a puterii și în instituționalizarea cadrului și a mecanismelor propriu-zise de guvernare.Constituția a legitimat prin forța normelor și a principiilor sale întregul ansamblu de schimbări radicale din cadrul sistemului politic .Acest fapt s-a întâmplat și în cazul țării noastre.

Astfel constituția a marcat încheierea în  linii generale ,a tranzi’iei societ[‘ii de la statul totalitar la statul de drept ,fiind totodaă prin votul exprimat în referendumul național pentru aprobarea sa ,o confirmare a hotărârii suverane a poporului român de a-și stabili forme și modalități democratice de conducere statală și a atașamentului său față de valorile democrației.

În concordanță cu noua constituție a țării ,alegerile din 1992 a marcat între altele ,în societatea românească consacrarea definitivă a instituțiilor politice și a mecanismelor de guvernare specifice statului de drept și a standardelor generale ale democrației  constituționale occidentale .

Parlamentul rezultat în urma alegerilor din 1992 a repus în drepturi firești principiul pluralismului politic și al reprezentării.Grupurile politice în forul reprezentativ al poporului român și care și-au desfășurat activitatea în legislatura 1992-1996 au instituit structuri,mecanisme și proceduri parlamentare întemeiate pe raporturile normale între majoritatea parlamentară și opoziție.

Termenul de pluralism este utilizat în moduri diferite,în funcție de domeniul de referință(politic,cultural etc.).În ceea ce privește domeniul politic ,adică tot ceea ce are de-a face cu administrarea și organizarea comunității,pluralismul este apreciat ca principiu fundamental al democrației și al statului de drept.Pluralismul înseamnă recunoașterea diferențelor existente în societate ,asigurarea condițiilor pentru manifestarea și menținerea acestor diferențe precum și respectarea diferențelor la nivelul factorilor de decizie.Practic pluralismul politic presupune existența mai multor partide politice ,ceea ce înseamnă că cetățeanul are libertatea ,în funcție de orientarea sa politică sau de interesele sale,să poată alege cărui partid se afiliază sau pe reprezentanții cărui partid îi împuternicește votul său.

După cum știm ,fiecare cetățean are interese și aspirații proprii și totodată diferite,mai mult sau mai puțin de ale celorlalți .Pentru ca acestea să fie cunoscute ,iar după aceea să fie luate în considerare de cei care exercită puterea ,de stat,cetățenii se pot asocia în grupuri mai mari sau mai mici ,potrivit cu interesele pe care le au.

Rolul principiului pluralismului și al dreptului la liberă exprimare este de a promova diversitatea de opinii și perspective într-o societate democratică. Prin acceptarea pluralismului politic, putem crea un mediu în care cetățenii se simt liberi să-și exprime ideile și să participe activ în procesul decizional. Așa se asigură o reprezentare mai echitabilă a diverselor interese și se încurajează dialogul constructiv în cadrul societății.

Principiul pluralismului și dreptul la liberă exprimare joacă un rol crucial în promovarea diversității și participării politice într-o societate democratică. Aceste principii asigură libertatea partidelor politice de a-și exprima ideile și opiniile, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu politic pluralist și competitiv. Prin respectarea acestor drepturi fundamentale, se promovează o dezbatere democratică și se consolidează procesul de luare a deciziilor colective într-o societate liberă și democratică.Pluralismul reprezintă o condiție esențială a democrației ,dar nu și suficientă căci la baza organizării statelor democratice stă principiul potrivit căruia într-un stat trebuie să funcționeze puteri distincte.Pe lângă partide politice ,cetățenii se mai pot asocia și în sindicate,asociații nonguvernamentale și asociații profesionale.

Viața politică este un lucru pe care trebuie să-l cunoaștem într-o democrație așa că mai jos plasăm un link cu o carte foarte interesantă numită „Politica.Idei fundamentale”.

 

Pe site-ul nostru găsiți și alte cărți din domeniul științelor umaniste

 

 

Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Metoda mozaicului este o abordare analitică complexă utilizată în studiul societății contemporane. Această metodă se bazează pe ideea că societatea este alcătuită dintr-o varietate de elemente distincte care interacționează și se îmbină pentru a forma un tablou mai mare. Caracteristica principală a metodei mozaicului este analiza detaliată a acestor elemente individuale și a relațiilor lor, urmărind să dezvăluie aspectele specifice ale societății contemporane. Prin aplicarea acestei metode, cercetătorii pot identifica și înțelege mai bine diversitatea și complexitatea societății actuale, permițându-le să obțină o perspectivă mai comprehensivă asupra fenomenelor sociale. Metoda mozaicului reprezintă astfel un instrument valoros în analiza și înțelegerea societății contemporane.

Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Una dintre metodele colaborative care îi ajută pe elevi să învețe este metoda mozaicului.Aceasta presupune împărțirea grupului de elevi în mai multe grupe de lucru coordonate de către profesor ,iar participanții trebuie să se ajute unii pe alții să învețe.Metoda poate fi folosită atunci când se citește un text sau când se realizează un studiu de caz ,în orice domeniu al curriculumului sau la orice grupă de vârstă.Ca și alte activități de învățare prin cooperare,metoda mozaic folosește grupuri inițiale (grupurile casă) și grupuri de experți ,care își însușesc cu ajutorul colegilor conținutul corespunzător.

Iată cum poate fi învățat conținutul propus :identitatea și diversitatea culturală.

Metoda mozaicului presupune mai multe etape.Mai întâi se constituie grupurile cooperative sau grupurile casă prin numărarea elevilor până la 4.Fiecare dintre ei va primi o fișă despre aceste grupuri de sunete,și până la sfârșitul orei ,elevii vor trebui să înțeleagă ,să cunoască acel conținut și să aplice informațiile în contexte noi.

Astfel toți elevii cu numărul 1 vor primi o fișă teoretică și practică .Ea conține informații și sarcini de lucru ,legate de cultură cei cu numărul 2 vor primi o fișă care va conține informații și sarcini de lucru legate de identitatea culturală,cei cu numărul 3 vor primi o fișă care va conține informații și sarcini de lucru legate de diversitate și cei cu numărul 4vor primi o fișă care va conține informații și sarcini legate de patrimoniul cultural.Toți cei care au același număr vor forma un grup care vor rezolva sarcinile indicate ,vor clarifica aspectele,vor extrage ideile esențiale ,vor gândi modalități eficiente de predare a conținutului esențial și modalități de verificare a modului de înțelegere a cunoștințelor de către colegii din grupul „casă”.Fiecare elev devine expert pentru subiectul discutat în grupul de experți și devine responsabil de predarea cunoștințelor dobândite celorlalți membri din grupul cooperativ.Dacă elevii din grupurile de experți întâmpină dificultăți de orice natură,profesorul intervine pentru a se asigura de înțelegerea corectă a subiectului.Activitatea din grupul de experți durează circa 15 minute.Fiecare elev expert revine apoi în grupul inițial și prezintă celorlalți coechipieri lucrurile învățate.Colegii pot adresa expertului întrebări pentru a clarifica anumite lucruri.

Expertul,la rândul său ,adreseaz[ colegilor întrebări pentru a se convinge ca toți au înțeles conținutul său.Obiectivul grupului este ca toți membrii acestuia să învețe materialul prezentat și fiecare expert este responsabil de acest lucru.

Pentru a se asigtura ca informația este transmisă corect și este înțeleasă de toată lumea ,profesorul monitorizează în permanență activitatea elevilor și în ultimele 15 minute ale orei se lucrează frontal diferite sarcini de lucru pentru a se aprofunda cunoștințele.

Printre avantajele metodei se numără următoarele :implicarea și responsabilizarea fiecarui elev în activitatea de învățare,interacțiunea la nivelul grupei și al grupului de elevi ,ritmul de lucru susținut și scăderea gradului de anxietate sau disconfort pentru elevii mai timizi sau introvertiți.Printre dezavantaje se numără faptul că metoda implică un anumit timp pentru a fi finnalizată cu succes și un alt aspect este acela că elevilor cărora le lipsesc abilitățile de comunicare sau de înțelegere nu pot contribui optim la performanțele grupului.De aceea este nevoie de înțelegere din partea colegilor,de toleranță și de susținere.Într-un articol mai vechi am discutat despre „Pedagogia centrată pe competențe”,unde am ad[ugat ;i o carte pentru preg[tirea examenelor de titularizare,definitivat și gradul didactic II ,intitulată Sinteze de pedagogie generală.

Nu aș vrea să mă opresc aici,așa că voi mai adăuga aici încă o carte de pedagogie care ne ajută mult la promovarea examenelor pentru ocuparea posturilor didactice,dar si pentru obținerea gradelor didactice .Cartea respectivă este structurată în 4 părți și anume

 • prima parte analizează fundamentele pedagogiei (conceptul de educație,structura și funcțiile educației)
 • partea a II-a -Teoria și metodologia curriculum-ului -aici este definit conceptul de curriculum ,dar se realizează și o clasificare a tipurilior de curriculum
 • partea a III-a analizeaza problemele specifice teoriei și metodologiei instruirii și anume normativitatea didactică,acțiunile realizate la nivelul procesului de învățământ,competențele,metodologia procesului de învățământ ,proiectarea curriculară a activităților organizate în cadrul procesului de învățămant
 • partea a IV-a și ultima se refera la Teoria și metodologia evaluării și prezintă strategiile de evaluare,conceptul de evaluare ,dar și instrumentele,metodele și tehnicile de evaluare.

Cărți din domeniul pedagogiei găsiți și aici

Dreptul copiilor la un mediu curat

Dreptul copiilor la un mediu curat

Planeta pe care o lăsăm moștenire copiilor noștri este una din ce în ce mai afectată de schimbările climatice și de alte probleme ambientale precum defrișările ,poluarea,pierderea biodiversității și încălzirea globală.Toate aceste probleme sunt rezultatul impactului negativ al activităților umane asupra mediului înconjurător și pot avea consecințe grave asupra vieții pe pământ în viitor.

Este important să înțelegem că planeta nu este doar o resursă pe care o putem exploata fără nici o consecință , ci este casa noastră și a copiilor noștri.Este responsabilitatea noastră să luăm măsuri pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a asigura un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.Drepturile copiilor și dreptul la un mediu sănătos sunt interdependente și esențiale pentru asigurarea unui viitor sustenabil pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare.Acesta este motivul pentru care drepturile copilului așa cum sunt definite de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului ,includ dreptul la un mediu curat și sănătos.

Copiii  sunt mai vulnerabili la impactul negativ al poluării și degradării mediului încocurat și sănătos poate fi realizat prin măsuri njurător decât adulții,deoarece sunt mai expuși la poluare datorită metabolismului lor mai rapid și a faptului că ei se află încă în stadii de dezvoltare fizică și cognitivă.De asemenea copiii nu au întotdeauna puterea sau mijloacele de a-și proteja drepturile și de a lupta pentru un mediu curat și sănătos.Asigurarea unui mediu curat și sănătos este esențială pentru drepturile copilului și pentru un viitor sustenabil pentru toți.Prin luarea de măsuri pentru a proteja mediul înconjurător putem crea un viitor mai bun pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare.

Copiii care trăiesc în zone urbane ,în special în orașe aglomerate ,sunt expuși la niveluri ridicate de poluare a aerului,care pot avea un impact negativ asupra sănătății lor.Prin urmare dreptul lor la un mediu sănatos și curat poate fi realizat prin măsuri care vizează protejarea surselor de apă ,îmbunătățirea infrastructurii de apă și igienă și educația comunităților cu privire la importanța igienei și consumului de apă potabilă.Copiii au dreptul la acces la apă potabilă și la un mediu înconjurător curat care să nu pună în pericol sănătatea lor.În multe zone ale lumii ,copiii sunt expuși la apă contaminată ,care poate duce la boli grave și poate avea un impact negativ asupra dezvoltării lor.Pentru că unii suntem profesori și trebuie să susținem examene recomand o carte cu modele de teste rezolvate pentru examenul de titularizare.

 

 

15 ianuarie-Ziua Culturii Nationale

15 ianuarie-Ziua Culturii Nationale
Astazi se implinesc 174 de ani de la nasterea poetului nostru national ,Mihai Eminescu.Fara indoiala ca poezia romaneasca practic se confunda cu Eminescu.El se naste sub numele Emonovici,fiind copilul Ralucai si al lui Gheorghe Eminovici .S-a nascut la Botosani,dar a copilarit la Ipotesti.Poezia sa „Scrisoarea a III-a ” a reliefat cel mai frumos batalia de la Rovine .Acolo se regasesc cuvintele pe care poetul crede ca Mircea cel Batran le-ar fi adresat trufasului si ingamfatului Baiazid.Genul liric este oglindit cel mai bine in poezia eminesciana,unde includem cea mai lunga poezie -Luceafarul.Titu Maiorescu este nasul literar al lui Eminescu,schimbându-i cum se spune numele din Eminovici in Eminescu .Poetul a cochetat si cu politica si publicistica.Un bun crestin,Eminescu spunea :”Biserica este maica strabuna a neamului romanesc”.Conservator din fire Eminescu a declarat:”Liberalii sunt dusmanii natiunii romane „.Desi s-au expus ,marii patrioti Doina si Ion Aldea Teodorovici ,alaturi de poetul Grigore Vieru l-au glorificat pe Eminescu chiar in 1989 la implinirea unui secol de la trecerea la cele vesnice a poetului ,printr-un simplu dar extraordinar cantec-Eminescu.Trebuie sa citim.Cititul nu dauneaza sanatatii,ci ajuta.La multi ani culturii romanesti !
15 ianuarie-Ziua Culturii Nationale-174 de ani de la nasterea poetului nostru national Mihai Eminescu

15 ianuarie-Ziua Culturii Nationale-174 de ani de la nasterea poetului nostru national Mihai Eminescu

Opere Mihai Eminescu click aici

Conservarea și promovarea moștenirii culturale

Conservarea și promovarea moștenirii culturale

1. Tradițiile și obiceiurile

Tradiția reprezintă un ansamblu de concepții ,de obiceiuri ,de datini și credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai ) din generație în generație ,constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.Tradițiile populare sunt izvorâte din experiența și înțelepciunea de viață a poporului,din speranțele și dorințele acestuia ,din dragostea pentru frumos .Printre cele mai inestimabile comori ce definesc și individualizează un popr se numără tradițiile,obiceiurile ,portul popular și folclorul.

Obiceiurile organizează viața unui popor sau comunități prin evenimentele importante ale vieții în vederea influențării,modelării  comportamentului.Obiceiurile se împart în două mari categorii :

 1. obiceiuri care marchează diferite evenimente  ce se desfășoară de-a lungul anului (sărbători religioase ,cele legate de nmunca agricolă ,de factorii de mediu ) ce au caracter public și ciclic
 2. obiceiuri care marchează diferite momente importante din viața omului (nașterea ,căsătoria sau moartea ) ,desfășurarea lor fiind legată de momente bine determinate ,care nu se repetă

2.Conservarea și promovarea moștenirii culturale

Fiecare element al culturii populare reprezintă o moștenire a poporului ce trebuie transmisă generațiilor viitoare.Identitatea unui popor poate să rămână vie numai prin conservarea și promovarea moștenirii culturale.Pe lângă creațiile populare (doine,balade,basme etc.) cultura tradițională românească ,de exemplu mai cuprinde și arta meșteșugărească (ceramică,prelucrarea lemnului ,țesutul,cusutul,cojocăritul,bucătăria românească etc.).

Dacă pe plan internațional instituția care se ocupă cu patrimoniul cultural din întreaga lume este UNESCO .în țara noastră acest rol îi revine Ministerului Culturii care desfășoară o activitate de protejare,conservare și restaurare a patrimoniului cultural în colaborare cu alte instituții.Sunt multe de discutat în legătura cu această temă sunt multe de spus ,șadar promitem că vom relua sub o formă sau alta despre ceea ce înseamna patrimoniul cultural și moștenirea culturală.Vreau să las mai jos un link care vă va îndrepta către o carte foarte interesantă.

 

Contractul de rentă viageră

1.Contractul de rentă viageră.Noțiune,constituire și reglementare

Contractul de rentă viageră este acel act juridic prin care o parte numită credirentier înstrăinează un capital de orice natură altei persoane numită debirentier,în schimbul unei prestații periodice  în bani sau alte bunuri fungibile plătite până la moartea credirentierului.De ce vreau să analizez acest subiect?Pentru că mulți bătrâni sau persoane poate mai tinere,dar aflate în neputință încheie astfel de contracte cu alte persoane carora li se va plăti această rentă viageră.Unii poate au doar interesul să pună mâna pe vreun imobil,casa,apartament ,poate fac greșeala să vă și arunce din casă cât mai repede ,pentru că această rentă viageră va fi succedată și de vreun testament în care va fi prevăzut că persoana care are grijă,se ocupă de nevoile,trebuințele persoanei aflate în nevoie va dobândi și imobilul.Deci acest lucru prezintă interes.să revenim cum se zice la oile noastre.De precizat că atat contractul cât și prestația debirentierului poartă denumirea de rentă viageră.Renta viageră se constituie de obicei în favoarea credirentierului,dar poate fi constituită și pe durata vieții debirentierului sau a unui terț beneficiar.Contractul poate fi încheiat și pe durata vieții mai multor persoane ,urmând ca obligația de plată a rentei să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.Durata contractului este nedeterminată ,repectiv pe tot restul vieții credirentierului.Astfel caracterul viager ține de esența acestui act juridic special.

2.Caracterele juridice ale contractului de rentă viageră

 1. Renta viageră are un caracter consensual în principiu deoarece se încheie prin simplul acord de voință al părților contractante .Dacă prin renta viageră se transferă un drept real impbiliar contractul trebuie să îmbrace o forma autentică.
 2. Renta viageră este un contract aleatoriu ,deoarece existența și întinderea obligațiilor depind de un viitor și nesigur că se va produce (incert),existând șanse de câștig și de pierdere pentru ambele părți contractante.În cazul în care contractul prevede și prestația periodică în bani ,aceasta se va plăti pe o perioadă determinată ( nu până la sfârșitul vieții celui care înstrăinează lucrul ) ,contractul va fi calificat ca vânzare-cumpărare sau schimb (neputând fi rentă viageră,întrucât lipsește elementul viager,esența acestui contract).
 3. Renta viageră este de regulă un contract cu titlu oneros.întrucât fiecare dintre părți urmăresc un scop patrimonial.Caracterul oneros al rentei este strâns legat de cel aleatoriu.Cand contractul este cu titlu gratuit ,acesta este supus regulilor privitoare la donații și testamente.În acest caz contractul devine o liberalitate întrucât pentru credirentier nu există șanse de pierdere ,iar pentru debirentier nu există șanse de câștig.
 4. Renta viageră este un contract sinalagmatic ,adică din acest contract izvorăsc obligații în sarcina ambelor părți.În cazul în care renta viag eră s-a constituit prin donație ,acest contract devine unilateral ,deoarece numai debirentierul are obligația unei plăți periodice.
 5. Renta viageră are un caracter translativ de proprietate ,caz în care credirentierul va fi ținut de obligația de garanție a vânzătorului.

 

3.Condițiile de validitate al contractului de rentă viageră

În general condițiile de validitate cerute pwntru contractul de rentă viageră ,dacă acesta nu este liberalitate sunt aceleași ca ale contractului de vânzare-cumpărare și anume capacitatea de a contracta,consimțământul ,obiectul contractului și cauza.Această tema va fi analizată într-un viitor articol .Așadar vom trece la efectele contractului de rentă viageră.

4.Efectele contractului de rentă viageră

a) Obligațiile credirentierului

Prin efectele unui contract se înțelege conduita pe care părțile o au de urmat în cadrul executării contractului,inclusiv cel de rentă viageră.Având în vedere caracterul translativ de proprietate al contractului de rentă viageră,credirentierul are obligația de a preda „capitalul „(predare care are semnificația faptului material asemenea contractului de vânzare cumpărare).De asemenea credirentierul este obligat să-l garanteze pe debirentier  contra evicțiunii și a viciilor ascunse la fel ca și vânzătorul .Dacă debirentierul a fost evins(deposedat de bun ) credirentierul trebuie să restituie ratele de rentă proporțional cu evicțiunea suferită (iar dacă lucrul are o valoare mai mare și sporul acumulat până la data evicțiunii conform art.1701 alin.(3 ) C.civ.

b).Obligațiile debirentierului

Debirentierului îî revin două obligații și anume cea de plată a rentei și cea de garanție și rezoluțiune a contractului.

1)Obligația de plată a rentei .

Potrivit art 2242 alin.(2) C.civ. debirentierul trebuie să plătească sumele de bani convenite de părți pe toată durata vieții credirentierului (contractant sau terț beneficiar) ,ori până la decesul terțului (până la moartea căruia credirentierul are dreptul la ratele de rentă.Cuantumul ratelor de rentă viageră se stabilesc de către părți conform voinței acestora.În caz de neplată a rentei credirentierul poatre cere sechestrul și vânzarea bunurilor debirentierului până la concurența unei sume suficiente pentru plata rentei pentru viitor (art. 2550 alin.1 C. Civ.

b) Obligația de garanție și rezoluțiunea contractului

Pentru garantarea obligației de plată a rentei constituită cu titlu oneros ,credirentierul are un privilegiu ,sau după caz de o ipotecă legală asupra capitalului înstrăinat ,asemenea vânzătorului prevede art. 2249 alin.(2) C. civ.Când debitorul nu-și execută obligația principală de plată creditorul rentei cu titlu oneros poate cere rezoluțiunea contractului dacă debirentierul nu depune garanția promisă în vederea executării obligației sale ori o diminuează conform art. 2251 alin (1) C. civ.

5.Încetarea și urmărirea contractului de rentă viageră

Contractul de rentă viageră încetează prin moartea credirentierului (sau a altei persoane în favoarea căreia a fost constituită renta.Renta viageră nu poate înceta prin voința unilaterală a debirentierului.Astfel debirentierul nu se poate libera ,oferind restituirea capitalului și renunțând la restituirea ratelor plătite fiind ținut la plata rentei până la decesul persoanei pe durata căreia a fost constituită renta ,oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia .Potrivit art. 2253 alin (1 ) C. civ. renta viagera constituită cu titlu gratuit poate fi declarată insesizabilă prin contract.

Contractul de rentă viageră este un act juridic civil important pe care îl închiei în principiu cei aflați în nevoie ,cel mai important lucru e sa aveți grijă pe cine vă puneți baza.Pentru cei interesați, mai jos adăugăm o carte despre contractele speciale.Deși în principiu ea se adresează practicienilor dreptului și studenților acestor facultăți,nimic nu vă împiedică să fiți cât mai bine informați și să citiți despre contracte.Lucrarea tratează contrctele de vanzare-cumpărare,schimb,donație,întreținere,rentă viageră,locațiune,arendare,societate,consignație,tranzacție,joc și prinsoare,mandat antrepriză,transport,expediție.Lucrarea tratează temele în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

 

 

 

 

Ion Creangă-Povești,povestiri,amintiri.Cartea cuprinde inclusiv Povestea lui Harap-Alb

Basmul cult.Povestea lui Harap Alb

Basmul cult.Povestea lui Harap Alb

 

Vezi oferta de carte romaneasca

Vezi oferta de carte romaneasca

„Povestea lui Harap Alb” este un basm cult,scris de Ion Creangă în anul 1877 și publicat și în revista „Convorbiri literare” ,de către marele poet Mihai Eminescu.Basmul este o specie a genului epic ,în proză mai rar în versuri ,care prezintă evenimente și personaje cu caracter fabulos ,supranatural ,și în care conflictul este între bine și rău ,soldându-se de regulă cu victoria binelui.În mod tradițional ,termenii  „fantastic ” „fabulos și „miraculos” desemnând personaje și situații supranaturale.În prezent ,în teoria literaturii ,se face distincție între fantastic pe deoparte și fabulos și miraculos  pe de altă parte.Fabulosul și miraculosul aparțin indiscutabil supranaturalului.

Să analizăm și caracteristicile basmului cult și diferența față de basmul popular.Basmul popular are toate caracteristicile întregii literaturi folclorice :caracter oral,anonim,colectiv ,tradițional.

Prin contrast ,basmul cult este fixat în scris ,are un autor cunoscut ,este o creație individuală și posedă mai multă originalitate decât basmul cult.

Acum vom trece propriu-zis la analiza literară a basmului cult,Harap-Alb.

Împletirea elementelor reale cu cele fabuloase crează specificul ancestral (străvechi) al basmelor însă în această creație narativă ,Creangă îmbină supranaturalul popular cu evocarea realistă a satului moldovenesc de unde reiese originalitatea unică a acestei creații .

Semnificația titlului reiese din scena în care spânul îl păcălește pe fiul craiului să intre în fântână.

Fiul craiului boboc la treburi din aiestea se potrive;te Spânului și se bagă în fântână fără să-l trasnească prin cap ce i se poate întâmpla.

Naiv ,lipsit de experiență și excesiv de credul,fiul craiului își schimbă statutul din nepot al împăratului Verde în cel de slugă a Spânului

D-acum înainte să știi că te cheamă Harap-Alb ,aista ți-i numele  și altul nu.

Numele lui are sensul de „rob alb” ,deoarece harap înseamnă negru,rob.Devenit sluga spânului,acesta își asumă numele de Harap- Alb,dovedind loialitate și credință față de stăpânul său deoarece jurase pe paloș.el devine robul-țigan ,deși era alb nedumerind chiar pe unchiul său, împăratul Verde ,precum și pe fetele acestuia,simțind pentru el o simpatie spontană.Cu toate acestea flăcăul nu-și încalcă jurământul făcut spânului ,își respectă cuvântul ,rod al unei solide educații primite în copilărie ,de a fi integru și demn ,capabil să-și asume vinovăția cu toate urmările ce decurg din faptul că nu urmase sfatul tatălui.

Vom trece în revistă și câteva lucruri despre momentele subiectului.

Subiectul este simplu,specific basmelor populare,cu eroi și motive populare ,iar ca modalitate narativă ,începutul se bazează pe formula obișnuită inițială :”Amu cică era odată într-o țară „.”Povestea lui Harap-Alb ” este însă un basm cult deoarece autorul este cunoscut ,Ion Creangă,perspectiva narativă fiind aceea de narator omniscient.Narațiunea la persoana a III-a îmbină supranaturalul cu realul,eroii fabuloși cu personajele țărănești din Humuleștiul natal al autorului.Acțiunea are la bază conflictul dintre forțele binelui și răului ,dintre adevăr și minciună,iar deznodământul este reprezentat de triumful valorilor pozitive asupra celor negative.

Expozițiunea relatează faptele ce se petrec într-un ținut îndepărtat ,peste mări și țări ,la capătul lumii.într-un timp mitic.Așadar relațiile temporale și spațiale se  definesc prin evocarea timpului fabulos ,cronologic și a spațiului imaginar nesfârșit.

Amu cică era odată un crai care avea trei feciori și un singur frate mai mare care era împărat într-o țară mai indepărtată pe nume Verde împărat .Cei doi frați nu se văzuseră de multă vreme,iar verii nu se cunoscuseră între ei deoarece împărăția fratelui mai mare era la o margine a pământului ,iar fratele mai mare trăia la o altă margine.

În acest cadru spațio-temporal mitic se derulează într-o înlănțuire cronologică întâmplări reale și fabuloase la care participă personajele basmului.Verde Împărat îi cere fratelui său ,craiul să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic și viteaz dintre fii săi ,ca să-i urmeze la tron ,întrucât el avea numai fete.Ca să-i pună la încercare pentru a vedea care dintre ei se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea,craiul îmbracă o piele de urs și se ascunde sub un pod.Cei doi fii mai mari se sperie de urs,și se întorc rșușinați la curtea craiului care este dezamăgit de neputința lor rostește moralizator :”nici tu nu ești de împărat ,nici împărăția pentru tine „,ceea ce eviden’iaz[ elementele reale ale basmului.

Mezinul , impresionat de am[r[ciunea tatălui se duce în grădină „să plângă în inima sa „.Deodată ” o babă gârbovă de bătrânețe ” îi cere de pomană ,apoi îl învață să-i ceară tatălui său hainele de cand a fost el mire ,desi hainele „sunt vechi și ponosite „,iar „armele ruginite ”  și să pună o tavă cu jăratic în mijlocul hergheliei,i să aleagă acel cal care va veni la jăratic.Urmând sfaturile babei,voinicul pleacă și el la drum,luând carte din partea tatălui ,dar îi iese și lui ursul în cale.el trece de aceast[ probă și prime;te binecuvântarea părintelui său.Craiul își sfătuiește fiul să fie atent și să se fereasca „de omul roș ,iară mai ales de cel spân „,să nu cumva să aibă de-a face cu ei.aici întâlnim cifra magică 3 ,care indică posibila depășire a primei probe de către eroul principal.

Intriga

Fiul craiului și calul pleacă la drum,basmul continuând cu formule mediane tipice „și merg ei o zi,merg două,merg patruzeci și nouă ” până întâlnesc în cale un om spân care se oferă să le fie slugă.vooinicul îl refuză de două ori ,dar spânul îi iese în cale și a treia oară,îmbrăcat altfel și călare pe un cal frumos ,tocmai când fiul craiului se rătăcise prin niște codri întunecoși.Depins să urmeze sfatul tatălui său ,acela de a nu se însoți cu omul spân ,dar se gândește că e țara spânilor pentru că îi mai ieșiseră în cale încă doi ,pe cel de-al treilea îl angajează drept călăuză.În această secvență narativă este inclusă o pauză narativă care întrerupe povestirea și descrie codrii deși și întunecoși ce conturează un peisaj de basm.Ajunși la o fântână care nu avea nici roată nici cumpănă ci numai o scară de coborât până la apă,spânul intră în puț ,umple pleosca ,apoi îl sfâtuiește pe fiul craiului să coboare și el ca să se răcorească.Tânărul îl ascultă pe spân dar acesta trântește capacul fântânii și-l amenință că dacă nu-i povestește totul despre el ,”cine ești,de unde vii și încotro te duci ” acolo îi  vor putrezi oasele.Sub amenințarea morții,fiul de crai jură pe ascuțișul paloșului său că va fi sluga supusă a spânului care se va da drept nepotul împăratului Verde și că va păstra taina până când va muri și iar va învia,anticipând astfel finalul basmului.Spânul îi dă numele de Harap-Alb ,care-l va sluji ,respectându-și cu credință jurământul făcut.

Desfășurarea acțiunii începe odata cu sosirea la palatul împăratului Verde ,unde spânul se dă drept nepotul său ,și înfumurat peste măsură ,îl trimite pe Harap-Alb la grajduri să aibă grijă de calul lui,pentru că altfel va fi vai de pielea lui,dându-i și o palmă ca să țină minte ce i-a spus,pentru că altfel prinde mămăliga coajă.Este de remarcat faptul că există o elipsă narativă,adică trecerea sub tăcere a călătoriei făcuă de erou ca slugă a spânului până la împărăția unchiului său,naratorul sugerând numai că aceasta s-a efectuat.Basmul este structurat pe mai multe secvențe înlănțuite ,care se constituie în tot atatea probe la care este supus protagonistul.Într-o zi având la masă „niște salăți foarte minunate ” care se găsesc foarte greu ,spânul se hotărăște să-și trimită sluga să-i aducă acele bunătăți din grădina ursului.Calul fabulos îl duce pe Harap-Alb în zbor la Sfânta Duminică ,iar aceasta îl ajută să-și îndeplinească misiunea și să treacă proba.Următorul episod are loc după alte câteva zile ,cân împăratul îi arată spânului niște pietre prețioase foarte frumoase,iar acesta își trimite sluga  sa-i aducă pielea cerbului cu cap cu tot .Din nou Sfânta Duminică îl ajută pe Harap-Alb să ia pietrele nestemate și capul cerbului pe care se aflau nestematele și să le ducă spânului,eroul trecând cu bine și peste această probă fabuloasă.

După un timp împăratul dă un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său la care au fost invitați împărați,crai,voievozi și alte fețe cinstite ,în timpul petrecerii incitat de poveștile despre fata împăratului Roș ,spânul poruncește degrabă să i-o aducă pe această tânără ,”că altfel te-ai dus de pe fața pământului”.Episodul călătoriei este alc[tuit din mai multe secvențe narative .Pe un pod,Harap-Alb întâlnește o nuntă de furnici,dar acesta nu vrea să le curme viața și trece prin apă.Regina furnicilor îi dă voinicului o aripioară ,ca atunci când va avea nevoie de ea să dea foc aripii.După un timp în călătoria sa,Harap Alb întâlnește un roi de albine.Milos din fire acesta își pune pălăria la dispoziția albinelor până le construiește un cuib.Crăiasa albinelor îi dă o aripă,în caz de va avea nevoie de ea să-i dea foc și ea îi va veni în ajutor.

Acțiunea continuă cu formule mediane „Mai merge el cât merge” și Harap-Alb întâlnește pe rând cinci personaje fabuloase Gerilă,Ochilă,Flămânzilă,Setilă și Păsări-lăți-Lungilă.Călătoria alături de cei cinci oameni ciudați este plină de peripeții ,ca ‘pe unde treceau,pârjol făceau’. Aceștia îȚi sunt tovarăși și la pagubă și la câștig lui Harap-Alb,întrucât el conștientizează că va avea nevoie de ei la curtea împăratului Roș,despre care află că este un om pâclișit (negru la suflet și răutăcios la culme).De aceea Harap-alb consideră că din 5 nespălați câți sunt,i-o veni vreunul de hac.mai întâi îi cazează într-o casă de aramă,căreia i se dă foc pe dedesubt ,dar Gerilă cu buzișoarele sale cele iscusite,suflă de 3 ori,iar casa „rămâne nici fierbinte,nici rece ” ,tocmai bună de dormit într-însa.Următoarea probă este un ospăț cu foarte multe bucate pe care Setilă și flămânzilă le fac să dispară într-o clipă,apoi unul striga că moare de foame,celălalt că crapă de sete,spre disperarea împăratului.Harap-Alb cere fata,însă este supus unei alte probe.El primește zece banițe de mac,amestecat cu nisip și își aduce aminte de aripa pe care i-o dăduse regina furnicilor și duce la îndeplinire și această sarcină.Harap -Alb merge din nou la Împăratul Roș pentru a-i cere fata ,dar acesta refuză și îi supune unei alte probe și anume să-i păzească fata în timp ce aceasta doarme ,”dacă mjurânduși credințăâine s-a afla tot acolo poate să ți-o dau „,altfel „v-ați dus pe copcă „.Cei șase prieteni s-au așezat de pază de la ușa fetei până la poarta împărăției.dar fata împăratului având puteri supranaturale se preface într-o păsărică și zboară nevăzută prin cinci străji.Ochilă și Păsărilă se țin după ea,și cu greu reușesc s-o aducă înapoi în odaia ei.Plin de ciudă împăratul le spune că el mai are o fată luată de suflet ,dar care seamănă cu fiica sa.Dacă Harap-Alb va depăși această probă , „ferice de tine va fi „,dar dacă nu vor reuși ,vor pleca imediat de la curtea împărătească ,pentru că în ura și răutatea sa ,împăratul și-a dat arama pe față și a spus că nu-i mai poate suferi.Harap-Alb dă foc aripii de albină,iar crăiasa albinelor vine la el și îl sfătuiește cum și ce să facă.Crăiasa albinelor îl ajută pe Harap-Alb să o identifice pe fata împăratului ,iar acesta „ovilit și soarbăd la față ” îi urează „să fie vrednic s-o stăpânească,căci el i-o dă din toata inima „,Fata vrea și ea să-l supună unei probe .Trimite calul lui Harap-Alb împreună cu turturica ei să aducă „trei smicele(crenguțe ,nuiele ) de apă vie și apă moartă ” dintr-un loc numai de ea știut ,” acolo unde se bat munții în capete”.Calul se întoarce primul și fata împăratului Roș pornește cu el la drum spre palatul împăratului Verde.

Punctul culminant este reprezentat de momentul în care turturica ajunge la împăratul Verde și anunță sosirea lui Harap-Alb împreună cu fata împăratului Roș.Văzând cât este de frumoasă fata,spânul se repede s-o ia în brațe de pe cal,dar aceasta îl îmbrâncește  și îi spune că a venit acolo pentru Harap-Alb ,căci el este adevăratul nepot al împăratului Verde.Turbat de furie că a fost dat în vileag,spânul îi zboară capul lui Harap-Alb dintr-o lovitură.Calul lui Harap-Alb nu stă deoparte și-l înșfoacă pe spân de cap și zboară cu el în înaltul cerului de unde-i dă drumul și acesta se face praf și pulbere.Fata împăratului Roș are puteri supranaturale ca personaj fabulos pune capul lui Harap-Alb la loc prin ritualuri străvechi,folosindu-se de cele 3 smicele de măr dulce,de apa moartă și de apa vie.Harap-Alb se trezește dintr-un somn adânc,fata îl sărută cu drag și îngenunchează în fața împăratului ca să primească binecuvântarea jurânduși credință.

Deznodământul este unul fericit și constă întotdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative .Finalul este fericit și deschis deorece veselia a ținut „ani întregi și acum ține încă”.Compozițional ,basmul conține formule specifice finale prezente și în opera lui Creangă.

Ion Creangă a scris mai multe basme la fel de frumoase .”Povestea lui Harap-Alb” este un basm care te ține și cu sufletul la gură și merită citi pentru că lectura basmelor le face celor mici copilăria mai frumoasă.

Ion Creangă-Povești,povestiri,amintiri

Ion Creangă-Povești,povestiri,amintiri.Cartea cuprinde inclusiv Povestea lui Harap-Alb

Povești,povestiri,amintiri.Cartea cuprinde inclusiv Povestea lui Harap-Alb