Copiii exploatați și supuși la violențe

Copiii exploatați și supuși la violențe

Copiii exploatați și supuși la violențe reprezintă o temă sensibilă dar destul de importantă pentru vremurile pe care le trăim.

Copiii sunt adesea considerați victime sigure ale exploatării ,violenței și abuzurilor din mai multe motive.În primul rând copiii sunt vulnerabili din punct de vedere fizic și emoțional și ușor manipulați și controlați de către adulți.În plus ,ei nu dispun de aceleași resurse și putere ca adulții pentru a-și proteja propriile interese și drepturi.De asemenea,copiii care trăiesc în sărăcie sau în familiile disfuncționale pot fi mai expuși exploatării și abuzului .În multe cazuri copiii sunt considerați mai puțin importanți și mai puțin demni de respect decât adulții ,ceea ce poate contribui la lipsa de protecție și la neglijarea drepturilor lor.În general este important ca instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale să ia măsuri pentru a proteja copiii și pentru a promova drepturile lor ,astfel încât să se asigure că toți copiii beneficiază de oportunități și condiții de viață sigure și sănătoase.

Copiii au dreptul fundamental la protecție împotriva oricărei forme de violență ,abuz sau exploatare.Aceste drepturi sunt recunoscute de Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului și sunt considerate esențiale pentru asigurarea unei copilării sănătoase și sigure.

Dreptul la protecția împotriva violenței  și exploatării include dreptul la protecția împotriva tuturor formelor de violență ,inclusiv violența fizică,sexuală,psihologică și neglijența.Aceste forme de violență pot fi întâlnite în diferite contexte cum ar fi acasa,în comunitate,la școli sau în instituții.

Nu în ultimul rând este important ca dreptul la protecție împotriva oricărei forme de discriminare ,care ar  putea pune în pericol copiii în anumite situații ,cum ar fi discriminarea bazată pe rasă,etnie,sex,orientare sexuală.Este responsabilitatea statelor și a societății în general să protejeze aceste drepturi fundamentale ale copiilor .Aceasta poate di realizată prin intermediul politicii publice și prin promovarea unui mediu sigur și sănătos pentru copii în toate contextele lor de viață .De asemenea este important ca toți adulții să fie responsabili și să-și asume responsabilitatea de a proteja copiii de orice formă de violență sau exploatare.Dreptul copiilor la joc și protecție socială sunt doua aspecte importante ale drepturilor copilului la nivel internațional .Conform Convenției cu privire la drepturile copilului a Organizației Națiunilor Unite ,fiecare copil are dreptul la joc ,la recreere și la participarea la activități culturale și artistice ,iar aceste drepturi trebuie respectate de către societate și autorități.

De asemenea protecția socială este un alt drept important al copiilor,care include dreptul la educație ,sănătate și asistență socială .Guvernele și societatea în general au responsabilități de a proteja și promova aceste drepturi ale copiilor.

Convenția cu privire la drepturile copilului este un tratat internațional care stabilește drepturile copiilor și obligațiile statelor semnatare în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor copiilor.Principiile generale ale acestei convenții sunt următoarele:

  • non-discriminarea :Conform art. 2 ,copiii trebuie proteja’i de orice formă de discriminare indiferent de rasa,culoarea pielii ,sex,limbă,religie ,opinie politică sau altă convingere, origine națională ,etnică,sau socială,avere dizabilitate etc.
  • interesul superior al copilului :Conform art.3  ,interesul superior al copilului trebuie să fie o condiție primordială în toate deciziile care îl privesc
  • dreptul la viață ,supraviețuire și dezvoltare ;conform art. 6 ,fiecare copil are dreptul la viață la dezvoltarea fizică ,mentală,morală ,spirituală
  • dreptul la participare :conform art.12 copiii au dreptul la liberă exprimare și de a-și exprima opinia

Aceste principii sunt fundamentale pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului la nivel mondial.Dreptul la protecție împotriva violenței,abuzului și exploatării este un drept fundamental al copilului,prevăzut în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.Rolul părinților și al comunității este de asemenea crucial în asigurarea protecției copiilor împotriva violenței,abuzului și exploatării.În plus,familia și comunitatea au ,de asemenea un rol important în promovarea și protejarea drepturilor copiilor.

În concluzie ,protejarea drepturilor copiilor este responsabilitatea întregii societăți și necesită implicarea activă a instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale ,a familiilor și comunității în general.

Pentru a înțelege cât se poate de clar în ce constau drepturile copilului trebuie mai întâi să cunoaștem documentele și legislația privitoare la drepturile omului ..Mai jos găsiți o carte care detaliază și descrie frumos tematica drepturilor omului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *