Despre Drept.Ramurile Dreptului

Dreptul este specializarea mea.Deci calificarea mea este cea de jurist.Asa ca aici voi face ceea ce știu mai bine,voi scrie despre anumite spețe și cărți din domeniul divers al dreptului.Știm foarte bine că dreptul se imparte în doua ramuri :drept public și drept privat.Dreptul văzut ca sistem încă din antichitate s-a considerat că se împarte în două mari ramuri și anume:

-jus publicum(în dreptul roman) ,dreptul public cu referire la organizarea statului ;

-jus privatum reglementa interesele particulare ale cetățenilor.Ulterior această distincție A cunoscut și alte criterii de clasificare.În doctrină s-a afirmat că această clasificarew în drept public și drept privat se face după alt criteriu și anume cel al utilității sociale,astfel implicit ar exista un regim juridic distinct al bunurilor ,fiind doar bunuri care aparțin domeniului public și bunuri care aparțin domeniului privat ,în funcție de utilitatea lor socială.Astfel bunurile care aparțin domeniului public (plajele,apele,marea,drumurile publice etc),iar bunurile care servesc unui interes particular ,aparțin domeniului privat.Aici trebuie să facem o precizare pentru că statul este și el persoană juridică,deci există bunuri care fac parte din proprietatea privată a Statului.Cu toate astea exista o anumită categorie de bunuri și anume aceea scoasă din circuitul civil,adică bunuri care nu pot fi dobândite și înstrăinate (plajele,marea,spațiul aerian etc.Despre clasificarea bunurilor vom vorbi însă într-un alt articol ,asadar vom reveni la distincția dintre dreptul public și dreptul privat .De pildă alți autori consideră că la baza clasificării în drept public și drept privat stă natura interesului ocrotit de norme;astfel normele dreptului public ocrotesc interesul general al societății,iar cele ale dreptului privat ,un interes particular al anumitor persoane.Vom reaminti aici pentru cei care au studiat Dreptul și își mai aduc aminte despre cele două școli ale Dreptului și anume școala istorică și școala normativistă.Școala istorică a Dreptului susține că dreptul este un produs istoric al societății,că fiecare popor are un sistem de drept creat în contextul istoriei sale.Dreptul nu este altceva decât un rezultat al evoluției istorice.

Școala normativistă a dreptului,susține că dreptul are o singură relație,și anume cea cu statul ,este edictat și pus în aplicare de către aceasta ,iar dreptul este un ansamblu de norme juridice care reglementează relațiile sociale fundamentale care apar în societate.La ora actuală dreptul este definit ca reprezentând un ansamblu de reguli/norme asigurate și garantate de către stat ,care au ca scop disciplinarea comportamentului uman ,în principalele relații sociale ,reguli care sunt edictate și sancționate .Despre relația dreptului cu alte științte vom scrie în alte articole .Disciplina din cadrul sistemului de drept care studiaza mai detaliat aceste lucruri se numeste Teoria generală a dreptului .Atașăm aici și o ofertă de carte.

Teoria generală a dreptului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *