Drept procesual penal.Reținerea

Drept procesual penal.Reținerea

Reținerea este cea mai ușoară măsură preventivă privativă de libertate.Ea poate fi dispusă numai de procuror și de organul de cercetare penală.Este singura măsură preventivă pe care organul de cercetare penală o poate lua.Aceasta măsură poate fi luată și față de suspect,nu doar față de inculpat .Să rezumăm puțin situația,pentru că vom reveni într-un articol la subiecții procesului penal ,suspectul este persoana bănuită de comiterea unei infracțiuni,inculpatul este deja trimis în judecată,adică devine parte în proces.

De regulă această măsură se dispune prin ordonanță.Prin excepție această măsură poate fi luată în cazul infracțiunilor de audiență de procuror și prin declarație care se va consemna de către judecător în încheierea de ședință.Condițiile luării măsurii reținerii sunt și condițiile generale ale luării măsurilor preventive.Înainte de luarea măsurii procurorul are obligația să îi asculte pe suspect sau inculpat în prezența apărătorului său.Suspectul sau inculpatul va fi informat în prealabil asupra dreptului de a nu face nici o declarație (cu excepția furnizării informațiilor referitoare la identitate ),atrăgându-i-se atenția că dacă decide să facă vreo declarație aceasta poate fi folosită împotriva lui.De asemenea organul judiciar este obligat să-i aducă la cunoștință suspectului sau inculpatului că poate fi asistat de un avocat ales sau din oficiu. Încunoștințarea avocatului ales se face personal de către suspect sau inculpat ,dar aceasta poate solicita ca avocatul să fie informat de organul de cercetare penală sau de procuror.Exercitarea dreptului de a face personal încunoștințarea nu poate fi refuzată decât pentru motive temeinice (de exemplu dacă organul judiciar are informații din care rezultă ca inculpatul îi poate cere avocatului să distrugă anumite probe ,în această situație îi revine organului de urmărire penală sarcina de a proceda la informarea avocatului.

Chiar dacă legiuitorul a reglementat în detaliu dreptul apărătorului suspectului sau inculpatului de a fi încunoștințat de către acesta cu privire la împrejurarea ascultării sale a limitat totuși posibilitatea avocatului de a prelungi acest moment,întrucât după încunoștințare apărătorul ales este obligat să se prezinte în maxim două ore,în caz contrar procedura urmând a se desfășura cu apărător din oficiu.Avocatul are dreptul de a comunica direct cu suspectul sau inculpatul în condiții de confidențialitate.Durata minimă pentru reținere este de 24 de ore și ea nu poate fi prelungită în nici o situație.Apreciem că s-ar fi impus untermen mai mare pentru reținere inclusiv din perspectiva dreptului la apărare ,însă prevederile art. 23 alin.(3) din Constituție împiedică acestă modificare.codul de procedură penala în art. 209 alin.(3) stipulează că în durata reținerii nu se includ dimpul necesar conducerii suspectului la sediul organului judiciar (perioadă care poate fi uneori mare,de pildă în cazul aducerii dintr-o localitate aflată la  o distanță semnificativă ) și nici timpul cât acesta se află sub puterea unui mandat de aducere în fața organului judiciar pentru audiere (persoana adusă cu mandat nu poate rămâne în fața organului judiciar mai mult de 8 ore ).Orice alte perioade de timp în afara celor două enumerate mai sus intră în calculul termenul de 24 de ore :de exemplu timpul în care inculpatul este transportat de la sediul parchetului către locul de deținere.Încălcarea dispozițiilor legale mai sus menționate transformă privarea de libertate într-una ilegală.

Dreptul procesual penal este disciplina care studiază detaliat aceste noțiuni cum ar fi probele în procesul penal,etapele desfășurării acestuia.Noul cod de procedură penală introduce o nouă etapă a procesului penal și anume camera preliminară,între urmărirea penală și judecata în primă instanță.Dreptul procesual penal este practic ghidul care te orientează spre calea de urmat în procesul penal.Despre acest lucru vorbește și cursul pe care îl vom posta mai jos.

Mai multe titluri de drept penal și procesual penal puteți găsi și în secțiunea noastră DREPT PENAL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *