Educația formală,educația informală și nonformală

1.Educația formală

Prin educație formală desemnăm sistemul educațional de tip școlar ,structural,ierarhic obiectivat în diferite tipuri de școli și cicluri școlare.Educația formală se realizează pe baza unor finalități și obiective explicite ,a unor conținuturi structurate și transmise sistematic de către un personal calificat în acest scop,cadrele didactice.Obiectivele și conținuturile educaționale sunt prevăzute în documentele școlare și sunt transmise de persoane cu pregătire de specialitate ,recunoscute oficial.Caracteristicile educației formale sunt următoarele :

  • este o educație instituționalizată
  • se realizează prin intermediul procesului de învățământ în funcție de planuri ,programe și manuale ,pe bază de orare și evaluări ,conform politicilor educaționale ,de către un corp profesoral instituționalizat etc.

Acest tip de educație are și dezavantaje subliniate de specialiștii în educație,și anume:

  1. predispunerea către :rutin[ ;i monotonie,c[tre reproducerea și memorarea cunoștințelor,către centrarea pe conținuturile și performanțele subliniate în programe și mai puțin pe abordarea unor situații,fapte de viață,rezolvarea unor probleme etc.

 

2.Educația nonformală

Educația nonformală este  reprezentată de ansamblul activităților educative instituionalizate ,dar care se realizează în afara sistemului formal al educației școlare.Este vorba de influențele educaționale realizate prin intermediul instituțiilor de cultură ,al mass-media etc.Educația nonformală are rolul de a completa și întregi educația formală .Ea se află undeva între acțiunile educative (conștiente în instituții special organizate  etc) și influențele educative(spontane,incidentale etc.) .Educația nonformală are rolul de a completa și întregi educația formală,de a satisface necesitățile sociale și aspirațiile individuale ,de a lărgi și îmbogăți nivelul de cultură ,de a oferi modalități organizate de a petrece timpul liber ,de a lărgi și îmbogăți nivelul de cultură ,de a dezvolta și exersa aptitudinile individuale Educația oficială reprezintă ansamblul fenomenelor educative exercitate în cadrul unor instituții a căror recunoaștere formală conferă siguranța acumulării unor cunoștințe și a dezvoltării personalității conform finalităților educaționale realizate în concordanță cu documentele și regulamentele de politică școlară.Toate celelalte fenomene de politică educativă ,realizate în instituții nonșcolare ale căror influențe sunt nerecunoscute oficial .

Este important de observat că se recunoaște din ce în ce mai mult nu numai rolul educației oficiale ,ci și ocaziile oferite de educația neoficială ,mai exact de programele provenite din afara sistemului de învățământ oficial.Astfel de programe sunt adesea administrate de organizații nonguvernamentale,inclusiv de organizații ale tinerilor.La nivel europeaan acestea din urmă au găsit modalități prin care să-și facă auzită vocea cu privire la problemele educaționale.Astfel s-au creat organizații ale elevilor cum ar fi Uniunea Națională a elevilor din Europa și Biroul de Organizare a Uniunii  Europene a Elevilor ,care este a doua platformă a uniunilor și organizațiilor elevilor ca mărime  din Europa și este activă în învățământul general,secundar și în învățământul profesional secundar.Ele încearcă să faciliteze schimbul de informații ,de experiență și cunoștințe și joacă un rol de diseminare în promovarea de discuții privind tendințe în cadrul sistemelor educaționale oficiale din Europa.

Experții în educație vorbesc despre importanța „depășirii granițelor ” dintre educa’ia oficială și neoficială ,despre promovarea cooperării și comunicării ,care vor ajuta la sincronizarea activităților educaționale și a mediilor de învățare ,pentru a asigura elevilor un set coerent de oportunități.

Educația formală se realizează la standarde europene în băncile Colegiului Național Costache Negri din Galați

Educația formală se realizează la standarde europene în băncile Colegiului Național Costache Negri din Galați

 

Activitățile extrașcolare promovează cooperarea,participarea și învățarea prin experiență.Scopul lor este acela de a încuraja tinerii să gândească,să simtă și să ia atitudine.În aceste activități ,fie că sunt vizite sau proiecte,nu este important dacă se discută despre dreptul la viață sau libertatea de expresie,valorile democratice respectul și toleranța ci este important ca ele să fie învățate într-un mediu și printr-un proces care promovează respectivele valori.

2.Educația informală

Se obiectivează în influențele educaționale nesistematice ,mai mult sau mai puțin spontane și întâmplătoare ,care se exercită asupra individului în contactele și interacțiunile sale cotidiene .

Educația informală se referă la procesul continuu prin care fiecare individ își formează atitudinile ,valorile,abilitățile și cunoștințele prin intermediul influențelor și al resurselor educaționale ale mediului său și prin experiența zilnică (familii ,vecini,întâlniri etc.).Acestea sunt lucruri deosebit de interesante pe care cei interesați le pot găsi într-o carte.Cartea la care facem referire vizează în principiu pregătirea cadrelor didactice pentru examenele de titularizare,dar mai ales avansarea în grade didactice.O recomandăm cu drag întrucât este foarte bine structurată ,dar mai ales cartea explică noțiunile pe înțelesul tuturor.Așadar acesta este motivul pentru care am recomandat-o și celor interesați nu doar celor care se pregătesc pentru susținerea examenelor în cariera didactică.

Pentru mai multe titluri vă așteptăm în librăria noastră online,aici

De asemenea puteți beneficia de puncte de fidelitate achiziționând cartea de aici.Aceste puncte de fidelitate le puteți folosi pentru achiziționarea cărților și beneficiați de reduceri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *