Fișe de Drept civil

Este vorba despre o carte broșată numită „Fișe de drept civil „,scrisă de marele jurist și civilist Gabriel Boroi.Dreptul civil este cea mai vastă ramura din tot dreptul.Această carte cuprinde aproape toate ramurile dreptului civil.Per ansamblu Dreptul civil se studiază timp de 6 semestre (3 ani ) la facultățile de drept.Așadar această carte cuprinde:

  • Partea generală și Persoanele,studiate în primul an al Facultății de Drept ;
  • Drepturile reale principale și Teoria generală a obligațiilor,studiate in cel de-al doilea an;
  • Contractele și succesiunile,studiate in anul III;
  • Dreptul familiei,studiat doar un singur semestru in anul terminal.

Această carte „Fișe de drept civil ” cuprinde tematica din materia dreptului civil pentru examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM ).În al doilea rând această carte se adresează studenților la drept care se pregătesc pentru examenele semestriale,sau cele de licență.În această carte se vorbește despre noțiuni și instituții precum raportul juridic civil și clasificarea acestuia,actul juridic civil,clasificarea,forma și cauzele de nulitate ale acestuia ,prescripția extinctivă și aplicarea ei în anumite spețe în materie de drept civil.De asemenea cartea mai cuprinde şi drepturile reale,dar şi dezmembrămintele dreptului de proprietate (uz ,uzufruct,superficie etc.).De asemenea cartea cuprinde și teoria generală a obligațiilor cu clasificarea izvoarelor lor(contracte,fapte juridice licite și ilicite).Referitor la faptele juridice ilicite, acolo sunt analizate felurile răspunderii civile delictuale și contractuale.Evident ca se mai vorbește si despre dinamica,clasificarea dar și modurile de stingere ale obligațiilor civile .Nu pot lipsi de aici contractele și obligațiile care incumbă pîrților din ele.Dreptul civil se finalizează cu studiul unuia dintre modurile de dobândire a proprietății și anume succesiunile.Tot o ramură a dreptului civil e reprezentată de dreptul familiei care studiază instituții precum căsătoria,adopția,divorțul etc.Cartea aceasta oferă sinteze pentru a ușura modalitatea de învățare pentru admiterea în anumite profesii jridice.Ba mai mult de atât ea cuprinde jurisprudența în materie civilă ,cu tabele care înlesnesc învățarea/reținerea noțiunilor necesare.Cartea despre care am fîcut referire se găsește mai jos și este împărțită în două volume

Gabriel Boroi,Carla- Alexandra Anghelescu-fișe de drept civil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *