Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Metoda mozaicului este o abordare analitică complexă utilizată în studiul societății contemporane. Această metodă se bazează pe ideea că societatea este alcătuită dintr-o varietate de elemente distincte care interacționează și se îmbină pentru a forma un tablou mai mare. Caracteristica principală a metodei mozaicului este analiza detaliată a acestor elemente individuale și a relațiilor lor, urmărind să dezvăluie aspectele specifice ale societății contemporane. Prin aplicarea acestei metode, cercetătorii pot identifica și înțelege mai bine diversitatea și complexitatea societății actuale, permițându-le să obțină o perspectivă mai comprehensivă asupra fenomenelor sociale. Metoda mozaicului reprezintă astfel un instrument valoros în analiza și înțelegerea societății contemporane.

Metoda mozaicului.Caracteristici ale societății contemporane

Una dintre metodele colaborative care îi ajută pe elevi să învețe este metoda mozaicului.Aceasta presupune împărțirea grupului de elevi în mai multe grupe de lucru coordonate de către profesor ,iar participanții trebuie să se ajute unii pe alții să învețe.Metoda poate fi folosită atunci când se citește un text sau când se realizează un studiu de caz ,în orice domeniu al curriculumului sau la orice grupă de vârstă.Ca și alte activități de învățare prin cooperare,metoda mozaic folosește grupuri inițiale (grupurile casă) și grupuri de experți ,care își însușesc cu ajutorul colegilor conținutul corespunzător.

Iată cum poate fi învățat conținutul propus :identitatea și diversitatea culturală.

Metoda mozaicului presupune mai multe etape.Mai întâi se constituie grupurile cooperative sau grupurile casă prin numărarea elevilor până la 4.Fiecare dintre ei va primi o fișă despre aceste grupuri de sunete,și până la sfârșitul orei ,elevii vor trebui să înțeleagă ,să cunoască acel conținut și să aplice informațiile în contexte noi.

Astfel toți elevii cu numărul 1 vor primi o fișă teoretică și practică .Ea conține informații și sarcini de lucru ,legate de cultură cei cu numărul 2 vor primi o fișă care va conține informații și sarcini de lucru legate de identitatea culturală,cei cu numărul 3 vor primi o fișă care va conține informații și sarcini de lucru legate de diversitate și cei cu numărul 4vor primi o fișă care va conține informații și sarcini legate de patrimoniul cultural.Toți cei care au același număr vor forma un grup care vor rezolva sarcinile indicate ,vor clarifica aspectele,vor extrage ideile esențiale ,vor gândi modalități eficiente de predare a conținutului esențial și modalități de verificare a modului de înțelegere a cunoștințelor de către colegii din grupul „casă”.Fiecare elev devine expert pentru subiectul discutat în grupul de experți și devine responsabil de predarea cunoștințelor dobândite celorlalți membri din grupul cooperativ.Dacă elevii din grupurile de experți întâmpină dificultăți de orice natură,profesorul intervine pentru a se asigura de înțelegerea corectă a subiectului.Activitatea din grupul de experți durează circa 15 minute.Fiecare elev expert revine apoi în grupul inițial și prezintă celorlalți coechipieri lucrurile învățate.Colegii pot adresa expertului întrebări pentru a clarifica anumite lucruri.

Expertul,la rândul său ,adreseaz[ colegilor întrebări pentru a se convinge ca toți au înțeles conținutul său.Obiectivul grupului este ca toți membrii acestuia să învețe materialul prezentat și fiecare expert este responsabil de acest lucru.

Pentru a se asigtura ca informația este transmisă corect și este înțeleasă de toată lumea ,profesorul monitorizează în permanență activitatea elevilor și în ultimele 15 minute ale orei se lucrează frontal diferite sarcini de lucru pentru a se aprofunda cunoștințele.

Printre avantajele metodei se numără următoarele :implicarea și responsabilizarea fiecarui elev în activitatea de învățare,interacțiunea la nivelul grupei și al grupului de elevi ,ritmul de lucru susținut și scăderea gradului de anxietate sau disconfort pentru elevii mai timizi sau introvertiți.Printre dezavantaje se numără faptul că metoda implică un anumit timp pentru a fi finnalizată cu succes și un alt aspect este acela că elevilor cărora le lipsesc abilitățile de comunicare sau de înțelegere nu pot contribui optim la performanțele grupului.De aceea este nevoie de înțelegere din partea colegilor,de toleranță și de susținere.Într-un articol mai vechi am discutat despre „Pedagogia centrată pe competențe”,unde am ad[ugat ;i o carte pentru preg[tirea examenelor de titularizare,definitivat și gradul didactic II ,intitulată Sinteze de pedagogie generală.

Nu aș vrea să mă opresc aici,așa că voi mai adăuga aici încă o carte de pedagogie care ne ajută mult la promovarea examenelor pentru ocuparea posturilor didactice,dar si pentru obținerea gradelor didactice .Cartea respectivă este structurată în 4 părți și anume

  • prima parte analizează fundamentele pedagogiei (conceptul de educație,structura și funcțiile educației)
  • partea a II-a -Teoria și metodologia curriculum-ului -aici este definit conceptul de curriculum ,dar se realizează și o clasificare a tipurilior de curriculum
  • partea a III-a analizeaza problemele specifice teoriei și metodologiei instruirii și anume normativitatea didactică,acțiunile realizate la nivelul procesului de învățământ,competențele,metodologia procesului de învățământ ,proiectarea curriculară a activităților organizate în cadrul procesului de învățămant
  • partea a IV-a și ultima se refera la Teoria și metodologia evaluării și prezintă strategiile de evaluare,conceptul de evaluare ,dar și instrumentele,metodele și tehnicile de evaluare.

Cărți din domeniul pedagogiei găsiți și aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *