Nulitatea căsătoriei

Deși să zicem că trecem de la una la alta fără vreo punte de legătură.în acest articol vom discuta despre nulitatea căsătoriei .Să dăm totuși o definiție termenului de nulitate a actului juridic civil,cu toate că vom reveni la acest subiect într-un articol viitor.Nulitatea reprezintă sancțiunea care lipsește actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă.

1.Nulitatea căsătoriei .Definiție

Nulitatea căsătoriei este sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerințelor prevăzute de lege pentru încheierea căsatoriei.

2.Clasificarea nulității căsătoriei

Dintre criteriile de clasificare ale nulității în general ,în materia dreptului familiei prezintă relevanță deosebită și anume :

  1. modul de exprimare ;
  2. caracterul nulității ;

Utilizând primul criteriu ,nulitatea căsătoriei se clasifică în :

-nulitate expresă-este prevăzută ca atare de lege

-nulitatea virtuală-este atrasă de încălcarea unei condiții de validitate.

Sub aspectul caracterului nulității ,această sancțiune se împarte în :

-nulitate absolută

-nulitate relativă

A)Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei

În raport cu reglementarea actuală ,nulitatea absolută a căsătoriei intervine în următoarele cazuri :

-căsătoria încheiată în cazul lipsei vârstei matrimoniale

-căsătoria cu o persoană care era deja căsătorită

-căsătoria încheiată între rude în grad prohibit de lege

-căsătoria încheiată între persoane de același sex

-lipsa diferențierii sexuale

-lipsa consimțământului

-căsătoria încheiată de către alienatul mintal sau debilul mintal

-lipsa solemnității celebrării căsătoriei

-lipsă de publicitate (căsătoria clandestină )

Vom analiza pe scurt toate aceste cazuri .

1)Căsătoria încheiată în cazul lipsei vârstei matrimoniale

Câsâtoria încheiată înainte de împlinirea vârstei de 16 ani ,atât pentru bârbat cât și pentru femeie -adică în perioada impubertății legale este lovită de nulitate.Cu toate acestea această nulitate poate fi acoperită prin hotărâre judecătorească apare vreuna dintre următoarele situații :

a) soțul care nu avea vârsta legală pentru încheierea căsătoriei a împlinit între timp 18 ani (ajungându-se între timp ca ambii soți să aibă 18 ani până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești )

b )soția a rămas însărcinată

c) soția a dat naștere unui copil

În aceste din urmă două ipoteze ,în mod justificat s-a apreciat că soțului impuber i se aplică atât prezumția de paternitate,adică soțul mamei e tatăl copilului,poate fi și invers dar mult mai rar ,dar se aplică și prezumția de pubertate.

2)Căsătoria încheiată de o persoană care era deja căsătorită

Încheierea unei căsătorii de către o persoană care este deja căsătorită este interzisă sub sancțiunea nulității ,Acest caz de nulitate are ca scop apărarea principiului monogamiei.Considerăm că în acest caz se poate ajunge și în sfera penalului prin comiterea infracțiunii de bigamie,prevăzută de art. 376 C. pen.

3)Căsătoria încheiată între rude în grad prohibit de lege

Încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă (indiferent de grad ) precum și între rudele în linie colaterală până la gradul IV inclusiv ,este oprită de lege,fiind sancționată cu nulitatea absolută.O asemenea căsătorie este nulă indiferent dacă rudenia este din căsătorie sau din afara căsătoriei ori dacă este vorba despre rudenie firească sau rudenie civilă.

4) Căsătoria încheiată între persoane de același sex

Prin trimiterea pe care o face art. 293 alin ( 1) C. civ. la art.271 C.civ. rezultă că este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată între persoane de același sex.Mai mult nu sunt recunoscute în țara noastra căsătoriile dintre persoane de același sex contractate sau încheiate în străinătate atat de către cetățenii români cât și de cei străini.

5)Lipsa diferențierii sexuale

Cu titlul de nulitate virtuală apreciem că această sancțiune este aplicabilă și în cazul persoanelor care suferă de malformații sub forma nediferențierii sexuale ,care fac imposibilă consumarea căsătoriei.

6 ) Lipsa consimțământului

Sancțiunea nulității absolute este atrasa atât în ipoteza lipsei materiale a consimțământului ,cât și în cazurile în care consimțământul nu a fost exprimat personal de viitorii soți.

7 )Căsătoria încheiată de către alienatul mintal sau debilul mintal

Potrivit art. 276 C. civ. căsătoria nu poate fi încheiată de către o persoană care suferă de alienație sau debilitate mintală.În acest caz căsătoria este oprită din motive biologice și sociale.Este irelevant dacă această căsătorie a fost încheiată într-un anume moment de luciditate .La fel de irelevant este dacă aceste persoane au fost puse sau nu sub interdicție judecătorească,întrucât legea nu distinge.

8).Lipsa solemnității celebrării căsătoriei

Lipsa totală sau parțială de solemnitate la încheierea căsătoriei atrage nulitatea absolută căsătoriei astfel încheiate.Putem da câteva exemple în acest sens și anume :lipsa unuia dintre soți de la sediul primăriei unde se celebrează căsătoria ,neexprimarea consimțământului la căsătorie în fața ofițerului de stare civilă,lipsa celor 2 martori la celebrarea căsătoriei ,neexprimarea consimțământului la căsătorie în mod personal.

9).Lipsa de publiciitate (căsătoria clandestină)

Publicitatea este o condiție de formă distinctă de solemnitate ,fiind impusă de legiuitor ca o garanție pentru respectarea celorlalte condiții necesare unei căsătorii valabile.Ea are drept scop crearea posibilității oricăror persoane de a lua cunoștință de celebrarea respectivei căsătorii.Constituie un element de publicitate accesul publicului la celebrarea căsătoriei ,pentru a da conținut exprimării consimțământului la căsătorie în mod public.

10 ) Necompetența ofițerului de stare civilă

Încălcarea competenței teritoriale și a celei personale nu atrag sancțiunea nulității căsătoriei,ci eventual sancționarea disciplinară a ofițerului de stare civilă.Căsătoria este nulă doar dacă a fost încheiată de un funcționar care nu are calitatea de ofițer de stare civilă (competență ratione materiae),cu excepția cazului în care ,a exercitat în mod public ,atribuții de ofițer de stare civilă ,cu respectarea tuturor prevederilor legale,iar viitorii soți nu au cunoscut,în momentul încheierii căsătoriei ,lipsa acestei calități.

11) Căsătoria fictivă

Căsătoria ficitivă este calificată de Codul civil drept „căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie ” .De aici rezultă că o căsătorie este fictivă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții :

a)consimtământul exprimat (de unul sau ambii soți ) nu reflectă voința lor reală,nu este sincer,astfel că o atare căsătorie nu s-a încheiat cu scopul de a întemeia o familie.Din acest punt de vedere căsătoria apare ca o formă a simulației.Intr-un articol viitor vom discuta despre efectele contractelor.inclusiv despre simulație.

b) scopul urmărit de unul sau de ambii soți a fost de a obține unele efecte secundare căsătoriei (de exemplu folosința locuinței ),fie de a eluda unele dispoziții legale imperative,iar aici scopul căsătoriei fictive este clar acela de fraudare a legii ,autorul folosindu-se de mijloace legale pentru a se obține rezultate ilegale.De exemplu autorul unui viol se căsătorește cu victima,pentru a obține exonerarea de răspundere penală.Nulitatea se acoperă daca până la rămânerea unei hotărâri judecătorești definitive de admitere a acțiunii în constatare :

-soția a născut

a intervenit convie’uirea soților

-soția a rămas însărcinată

-au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei

Tot o variantă a căsătoriei fictive este cea de conveniență pentru că reprezintă căsătoria încheiată în general pentru anumite interese ( de regulă materiale ).

B.Cazurile de nulitate relativă a căsătoriei

Vom trece acum în revistă și cazurile de nulitate relativă a căsătoriei .

a ) Lipsa încuviințărilor sau autorizării în cazul căsătoriei minorului.

După cum se știe Codul civil stipulează că pentru motive temeinice ,minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical ,cu încuviințarea părinților,sau după caxal tutorelui ,a persoanei,sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești și cu autrizarea instanței de tutelă.Lipsa încuviințărilor sau autorizărilor necesare atrage nulitatea relativă a căsătoriei .

b ) Vicierea consimțământului

Când consimțământul soțului a fost viciat prin eroare ,dol sau violență , căsătoria poate fi anulată.În principiu modalitățile vicierii sunt aceleași ,însă aplicarea acestora comportă în cazul căsătoriei mai multe particularități.Despre viciile de consimțământ vom discuta într-un articol viitor ,dar pentru cei interesați de acest subiect,ele se studaza în cadrul condițiilor actului juridic civil .Mai multe puteți gasi în Drept civil.Partea Generală.Aceasta fiind totuși o temă de Dreptul familiei vă așteptăm și in secțiunea noastră de Dreptul familiei.

Cu toate astea există o carte care ofera o analiză mai amplă instituției căsătoriei și a condițiilor de validitate pentru încheierea acesteia.Ea este scrisă de Dan Lupașcu și Cristiana Mihaela Crăciunescu.De asemenea lucrarea oferă o importanță deosebită și aspectelor de drept comparat al familiei ,dar și evoluției jurisprudenței în materie .Totodată au fost avute în vedere si modificarile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.Lucrarea este amplă dar și atractivă ,dar nu se adresează doar specialiștilor și practicienilor în domeniu ci și celor înteresați.

Dreptul familiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *