Răspunderea penală a persoanei fizice

Răspunderea penală implică obligația unei persoane fizice  de a răspunde în fața organelor de urmărire penală ,apoi în fața instanțelor de judecată pentru fapta prevăzută de legea penală pe care a săvârșit-o ,obligația de a suporta constrângerile prevăzute de lege pentru săvârșirea infracțiunii și obligația de a executa pedeapsa aplicată

Răspunderea penală este una dintre formele răspunderii juridice alături de cea civilă(contractuală și delictuală) ,contravențională și disciplinară.

Răspunderea penală este cea mai aspră formă de răspundere juridică ..Executarea obligațiilor ce decurg din răspunderea penală impusă prin forța coercitivă a statului .Una dintte caracteristicile infracțiunii este aceea că ea este singurul temei al răspunderii penale .așadar aceasta implică din punct de vedere obiectiv săvârșirea unei fapte penale (infracțiuni ) ,iar din punct de vedere subiectiv existența vinovăției persoanei la săvârșirea faptei.

Conform art.14 din Noul Cod de Procedură Penală ,tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni se reralizează prin punerea în mișcare a acțiunii penale .

În schimb putem face o diferență în ceea ce privește răspunderea penală în funcție de persoana care comite infracțiunea,aceasta putând fi persoană fizică sau juridică ,minor sau major.Astfel Codul penal prevede că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal,deci este o prevedere asemănătoare cu cea din codul penal anterior.Totuși art. 113 din Codul penal în vigoare prevede că minorul care  a împlinit vârsta de 14 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că fapta comisă a fost săvârșită cu discernământ .E posibil ca în anumite împrejurări existența discernământului  să fie foarte greu de dovedit.Odată cu împlinirea vârstei de 16 ani, minorul răspunde penal conform legii.De asemenea categoriile de pedepse aplicabile diferă în funcție de criteriile mai sus menționate.Putem da exemplul amenzii în cazul persoanei juridice,care este pedeapsă principală ,iar ca pedepse complementare putem enumera :dizolvarea ,]nchiderea unor puncte de lucru pe o durat[ de la 3 luni la 3 ani.

Este bine cunoscut faptul că una dintre pedepsele principale aplicabile persoanei fizice este cea cu închisoarea.În funcție de gravitatea faptei penale se pot aplica și pedepse complementare cum ar fi :amenda penală sau chiar interzicerea exercitării unor drepturi ,cum ar fi restrângerea drepturilor electorale (de a alege și de a fi ales).Referitor la ceea ce reprezintă infracțiunea,care este singurul temei al răspunderii penale vom reveni într-un articol viitor.

Unul dintre cursurile de drept penal care prezintă în detaliu instituția răspunderii penale,este cel al profesorului Alexandru Boroi,al cărui student am fost în ultimii doi ani de facultate .Este vorba despre cartea „Drept Pemal.Partea Generală-ediția a 5-a revăzută și adăugită”.Cartea prezintă și alte instituții ale pîrții generale a dreptului penal .cum ar fi participația penală, uniltatea și pluralitatea de infracțiuni etc.Ea se adresează nu doar studenților facultăților de drept și practicienilor ci și tuturor celor interesați

 

Mai multe cursuri de drept penal puteți găsi și aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *